قرارداد اجاره جرثقیل کوچک

رایگـان

[تعداد: ۱    میانگین: ۴/۵]

چکیده این محصول :

نمونه قرارداد اجاره جرثقیل کوچک

 

نمونه قرارداد اجاره جرثقیل کوچک

قرارداد اجاره جرثقیل کوچک

 

این قرارداد (قرارداد اجاره جرثقیل کوچک)  فی مابین موسسه——————- به نمایندگی آقای———————– و به نشانی : ——————- به شماره تلفن:  —————–که منبعد در این قراردادمستاجر نامیده می شود وآقای   به نشانی : —————–  شماره تماس —————– از طرف دیگر که در این قرارداد موجرنامیده  می شود به شرح ذیل منعقد میگردد:

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است ازاجاره یک دستگاه جرثقیل — تنی بااپراتورجهت کار ——————– .

ماده ۲ – مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قراردادجهت کارکردجرثقیل به شرح جدول زیربالغ بر (بعدد)———– ریال (بحروف)————- ریال می باشد:(مبلغ قرارداد تا۲۵درصد به تشخیص مستاجر قابل کاهش و افزایش می باشد.)

ماده ۳مدت قرارداد

ماده ۴ نحوه پرداخت

ماده ۵ سایر شرایط

ماده۶ رفع اختلاف

ماده۷ نسخ قرارداد

درباره من

سایت پلکان مهندسی توسط اسماعیل صفیاری تاسیس شده و به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری فعالیتهای اجرایی خود را انجام دهید و بتوانید درآمد خود را افزایش دهید.

سبد خرید

محصولات پیشنهادی