مشاوره و آموزش

جهت دریافت مشاوره در زمینه های مرتبط با قوانین و مقررات پروژه های عمرانی، از جمله :

متره و برآورد،

اسناد کارکرد (صورت وضعیت، تعدیل، مابه تفاوت قیر و جبران قیمت ارز)،

لایحه تاخیرات،

اسناد مناقصه،

آنالیز اقلام ستاره دار و اقلام قیمت جدید،

طراحی روسازی راه،

نظارت و اجرای پروژه های راه و ساختمان

می‌توانید با تکمیل فرم زیر، درخواست خود را به پلکان مهندسی ارسال نمایید. پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.

و نیز برای دریافت آموزش به صورت حضوری به صورت انفرادی و یا جمعی با تکمیل فرم زیر می توانید درخواست خود را ارسال نمایید پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.