پرسش و پاسخ قانون برگزاری مناقصات

رایگـان

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

چکیده این محصول :

فایل PDF پرسش و پاسخ قانون برگزاری مناقصات نسخه ۸۸/۰۶/۱۵

پرسش و پاسخ قانون برگزاری مناقصات

پرسش و پاسخ قانون برگزاری مناقصات نسخه ۸۸/۰۶/۱۵

فایل با فرمت PDF ارائه شده در خصوص پرسش و پاسخ قانون برگزاری مناقصات نسخه ۸۸/۰۶/۱۵ است.

پاسخ پرسشهای مطرح شده درباره قانون برگزاری مناقصات،
۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی /۱۱/ مصوب ۱۷
نسخه ۱۳۸۸/۶/۱۵

۱- تاریخ اجرای قانون از چه زمانی است؟

۲- آیا قانون شامل منابع مالی داخلی شرکتهای دولتی نیز می باشد؟

۳- تشخیص صلاحیت در مناقصات کوچک و متوسط برای امور پیمانکاری و مشاوره چگونه است؟

۴- آیا رییس دادگستری استان می تواند بجای رییس قوه قضاییه یا معاونین وی در کمیسیون ماده ۲۷ شرکت کند؟

۵- آیا منظور از کمترین قیمت متناسب همان کمترین قیمت پیشنهادی است؟

۶- آیا آیی ننامه تعیین برنده مناقصه کماکان به قوت خود باقی است؟

۷- بند “ج” ماده ۱۹ و بند “ب” ماده ۲۰ در مورد زمان ارزیابی دارای تناقض است؟

۸- حد نصاب ذکر شده در ماده ۲۴ بند “الف- ۱” چه تعداد می باشد؟

۹- در شرکت های دولتی مستق ر در استانها معاملات بیش از ۵۰ برابر نصاب معاملات کوچک(بند ه ماده ۲۸ ) پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع بند ج با تأیید کدام مقامات مجاز خواهد بود؟

۱۰- انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرحهای عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟

درباره من

سایت پلکان مهندسی توسط اسماعیل صفیاری تاسیس شده و به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری فعالیتهای اجرایی خود را انجام دهید و بتوانید درآمد خود را افزایش دهید.

سبد خرید

محصولات پیشنهادی